About us

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความต้องการด้านการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ณัชชนม์เนอร์สซิ่งแคร์ เห็นถึงความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งร่างกายและจิตใจ เสมือนอยู่บ้านของตนเอง ดั่งสโลแกนของเราคือ “A Home Away From Home”